ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ROSE (RAPID ON SITE EVALUATION)

Η βρογχοσκόπηση-ενδοσκόπηση του πνεύμονα με το καινούργιο διαγνωστικό εργαλείο του ενδοβρογχικού υπέρηχου (EBUSendobronchial ultrasound) (φώτο 1 και 2.) μας δινει την δυνατότητα να πάρουμε βιοψία από παθολογικά διογκωμένους λεμφαδένες και μορφώματα στο παρέγχυμα του πνεύμονα.

Αμέσως μετά την βιοψία με βελόνα (φώτο 3.), έχουμε την δυνατότητα να επεξεργαστούμε το υλικό άμεσα και μέσα σε 3-5 λεπτά να γνωρίζουμε εάν υπάρχει κακοήθεια στο υλικό που έχουμε πάρει. (φώτο 4.)

Το υλικό της βιοψίας επιστρώνεται πάνω σε ειδικά τζαμάκια και μονιμοποιείται. Αμέσως μετά με την βοήθεια μικροσκοπίου γίνεται η αξιολόγηση του υλικού. Η εξέταση αυτή μας δίνει την πρώτη πληροφορία ότι το μόρφωμα ή ο λεμφαδένας που κάναμε βιοψία είναι διηθημένος από κάποιο νεόπλασμα. Αυτή η πληροφορία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους ασθενείς καθώς μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε όχι μόνο διάγνωση αλλά και σταδιοποίηση εφόσον μιλάμε για καρκίνο πνεύμονα.  Η τεχνική ROSE πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της βρογχοσκόπησης-ενδοσκόπησης με τον ενδοβρογχικό υπέρηχο (ΕΒUS-endobronchial ultrasound), άμεσα και ο ασθενής μετά το πέρας της διαδικασίας έχει το αποτέλεσμα. (φωτο 5-8).
Η διαδικασία της ανάγνωσης του αποτελέσματος γίνεται από κυτταρολόγο ή πνευμονολόγο με εξειδίκευση σε αυτήν την εξέταση.