ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δρ. Παύλος Ζαρογουλίδης M.D, MS.C, Ph.D, είναι ειδικός επεμβατικός Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Διευθυντής του Πνευμονολογικής κλινικής στη Γενική ΚλινικήEuromedica, Θεσσαλονίκης. Έχει 3 μεταπτυχιακά: A) στη «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» από το Δ.Π.Θ, Β) «Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων» από το Α.Π.Θ και Γ) «Ιατρική του Ύπνου» από το Δ.Π.Θ και Διδακτορικό με αντικείμενο τον καρκίνο του πνεύμονα από το Α.Π.Θ. Έχει πάρει το βραβείο Αριστείας το 2014 απο την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με βάση το επιστημονικό του έργο. Στην καθημερινή του πρακτική εκτελεί διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα με βρογχοσκόπηση, ενδοβρογχικό υπέρηχο (τεχνική Radial και Convex) ΕΒUS και ιατρική θωρακοσκόπηση. Επίσης η πνευμονολογική κλινική της Γενικής Κλινικής Euromedica αναλαμβάνει οποιοδήποτε πνευμονολογικό περιστατικό. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS), της Αμερικανικής Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος (ATS), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επεμβατικής Πνευμονολογίας (EABIP), της Κινέζικης Εταιρείας Επεμβατικής Πνευμονολογίας (CABIP), της Αμερικάνικης Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), Διεθνούς Εταιρείας Εισπνεόμενων (ISAM), Διεθνής Ένωση για τη Μελέτη του Καρκίνου του Πνεύμονα (IASLC) και την Παγκόσμια Ένωση για την Επεμβατική Πνευμονολογία (WABIP). Ολοκλήρωσε την μετεκπαίδευσή του στην ιατρική ογκολογία στην Ογκολογική Κλινική του Christie Hospital, Manchester U.K και την εξειδίκευσή του στην επεμβατική πνευμονολογία στο Επεμβατικό Πνευμονολογικό τμήμα της Κλινικής ‘’Ruhrland Clinic’’, Πανεπιστήμιο Duisburg-ESSEN, ESSEN, Γερμανία.

 
Έχει επίσης μετεκπαίδευση στην κλινικήThoracic Oncology of theInstitute for Pulmonary Diseases of Vojvodina, Serbia. Ακόμα μετεκπαίδευση στη κλινική Sana Clinic Group Franken, Department of Cardiology/ Pulmonology/ Intensive Care/ Nephrology, “Hof” Clinics, University of Erlangen, Hof, Germany.


Είναι αναπληρωτής συντάκτης του περιοδικού “Journal of Thoracic Disease”, συντάκτης του περιοδικού “Translational Cancer Research”, συντάκτης του περιοδικού “Journal of Nanomedicine and Biotherapeutic Discovery”, συντάκτης του περιοδικού “Immunome research” «Journal of Cancer», συντάκτης του περιοδικού «World Journal of Respirology», συντάκτης του περιοδικού «Annals of Translational Medicine», συντάκτης του περιοδικού «Respiratory Medicine Case Reports», ιδρυτήςτουπεριοδικού «Annals of Occupational & Pulmonary Medicine», συντάκτης του περιοδικού «Journal of Autoimmune Diseases and Rheumatology» συντάκτηςτουπεριοδικού ‘’Medicinal Chemistry’’, συντάκτηςτουπεριοδικού«Oncology Insights», συντάκτης του περιοδικού «Oncologie»,  συντάκτης του περιοδικού «Surgery Insights», συντάκτης του περιοδικού «Archives of Respiratory Medicine», συντάκτης στον εκδοτικό οίκο «Axton Publishing Group», συντάκτης του περιοδικούI nternational Journal of Anesthesiology Research. Είναι αρχισυντάκτης του περιοδικού ‘’Journal of Biomedicine’’. Έχει συμμετάσχει στην ERS poster coordinator 2011, ERS scientific committee for NSCLC AWARD 2012, ERS Reviewer committee for NSCLC abstracts 2013, ERS C0-Chairman Thematic Poster Session, Systemic therapy of lung cancer and quality of life 2013 Barcelona and ERS Reviewer committee for NSCLC abstracts 2015. Έχει πάνω από 404 δημοσιεύσεις σεδιεθνήπεριοδικάμε συνεργάτες στην Αμερική (Lonny Yarmus ,Ko Pen Wang, David Feller Kopman, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Sheikh Zayed Cardiovascular & Critical Care Tower, Baltimore, U.S.A Michael Simoff, Bronchoscopy and Interventional Pulmonology, Pulmonary and Critical Care Medicine, Henry Ford Hospital, Wayne State University, School of Medicine, MI, USA, Robert Browning, Pulmonary & Critical Care Medicine, Interventional Pulmonology, National Naval Medical Center, Walter Reed Army Medical Center, Bethesda, U.S.A, J Francis Turner, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine University of Tennessee Graduate School of Medicine Knoxville Tennessee USA), στην Ευρώπη (Wolfgang Hohenforst-Scmidt, Sana Clinic Group Franken, Department of Cardiology/ Pulmonology/ IntensiveCare/ Nephrology, “Hof” Clinics, University of Erlangen, Hof, Germany, Johannes Brachmann, II Medical Clinic, Coburg Hospital, University of Wuerzburg, Coburg, Germany, Thoms Vogl, Department of Diagnostic and Interventional Radiology, Goethe University of Frankfurt, Frankfurt, Germany, Lutz Freitag, Kaid Darwiche, Department of Interventional Pneumonology, Ruhrlandklinik, University Hospital Essen, University of Essen-Duisburg, Tueschener Weg 40, 45239 Essen, Germany) και στην Κίνα (Haidong Huang, Chong Bai; Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Changhai Hospital, The Second Military Medical University, Shanghai, China). Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης συνεγάτης της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης του «Γ. Παπανικολάου» για 2 χρόνια και Πανεπιστημιακός Υπότροφος της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμειο Θεσσαλονίκης του «Γ. Παπανικολάου» για 3 χρόνια. Επίσης ήταν επιστημονικός Συνεργάτης στο Πνευμονολογικό και Ογκολογικό Τμήμα του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Ομάδα Διάγνωσης και Θεραπείας Καρκίνου Πνεύμονα. Τέλος έχει συνεργάτες σε πολλές κλινικές στην Ευρώπη για όποιον ασθενή θέλει να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού όπως έχει προαναφερθεί.