ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ – ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται για να ελέγξει τους πνεύμονές σας  για το πόσο καλά προσλαμβάνουν και μεταφέρουν το οξυγόνο στο αίμα καθώς και το πόσο καλά δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα από το αίμα.

Η εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος μετρά την οξύτητα (pH) και τα επίπεδα οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα από μια αρτηρία. Καθώς το αίμα περνά μέσω των πνευμόνων σας, το οξυγόνο μεταφέρεται στο αίμα, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα μεταφέρεται από το αίμα στους πνεύμονες.

Στην εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος μετρώνται: