ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Το υπερηχογράφημα πνεύμονα αποτελεί το πιο γρήγορο, άμεσο, μη επεμβατικό μέσο διαγνωστικής προσέγγισης του πνευμονολογικού ασθενούς, χωρίς επιπλοκές και ακτινοβολία και με χαμηλότερο κόστος έναντι άλλων διαγνωστικών μέσων.

Η χρήση του υπερηχογραφήματος πνεύμονα ως διαγνωστικού μέσου στην πνευμονολογική κλινική πράξη είναι πολύ πρόσφατη στην Ελλάδα. Η διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου παθήσεων του θώρακα απαιτεί συγκεκριμένη εκπαίδευση και εμπειρία. Είναι ελάχιστα διαδεδομένη εξέταση στη χώρα μας, όχι ευρέως γνωστή και ως εκ τούτου δεν συστήνεται συχνά από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Η χρήση της διαθωρακικής υπερηχογραφίας περιλαμβάνει:

Πλευριτική συλλογή με διαφραγμάτια
Πνευμονία
Πνευμονία από Covid-19

Βιοψία καρκίνου πνεύμονα
Απεικονίζονται 2 διαφορετικά μηχανήματα υπέρηχου – διαδικασία βιοψίας και εργαλεία

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ

ΒΙΟΨΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ

ΒΙΟΨΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ

ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΖΑΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 18G

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΩΛΗΝΑΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MEDELA

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΘΩΡΑΚΟΣΩΛΗΝΑ

ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ TALKSLURRY