ΔΙΑΧΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (DLCO)

Τι είναι η διαχυτική ικανότητα πνευμόνων;

Η διαχυτική ικανότητα πνευμόνων, όπως αυτή μετράται με τη μέθοδο της μίας εισπνοής CO ( DLco ), είναι η ικανότητα των πνευμόνων να διαχέουν οξυγόνο (Ο2) προς το αίμα και να διώχνουν διοξείδιο του άνθρακα ( CO ) από το αίμα. Πιο απλά ονομάζεται τεστ διάχυσης.

Πώς γίνεται η εξέταση αυτή; Είναι δύσκολη;

Η εξέταση είναι πολύ απλή και ανώδυνη.

  1. Ο εξεταζόμενος εκπνέει όλον το αέρα που έχει μέσα στους πνεύμονες του.
  2. Ακολούθως εισπνέει βαθειά μέχρι να γεμίσουν τελείως οι πνεύμονες του (με ένα αβλαβές μίγμα αερίων).
  3. Έπειτα, κρατάει την ανάσα του για 10 δευτερόλεπτα.
  4. Τέλος, εκπνέει απότομα όλο τον αέρα που κρατούσε στους πνεύμονες του.

Οι συγκεντρώσεις του μίγματος αερίων που εισπνέει ο άρρωστος μετρώνται πριν και μετά το τεστ. Η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων δείχνει το ποσό του αερίου που διαχέεται από τους πνεύμονες στην κυκλοφορία, και ουσιαστικά τη διαχυτική ικανότητα των πνευμόνων του εξεταζομένου.

Πότε χρειάζεται να μετρηθεί η διαχυτική ικανότητα πνευμόνων;

Η συγκεκριμένη εξέταση είναι πολύ σημαντική να μετρηθεί στις διάμεσες πνευμονοπάθειες, πχ στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Επιπλέον βοηθά στο διαχωρισμό ανάμεσα στο βρογχικό άσθμα και τη ΧΑΠ, ειδικά στην

Τι προετοιμασία χρειάζεται πριν την εξέταση;

Οπωσδήποτε, θα πρέπει ο εξεταζόμενος να μην καπνίσει τουλάχιστον τις προηγούμενες 6 ώρες πριν το τεστ. Επίσης θα πρέπει να απέχει από σωματική άσκηση πριν την εξέταση. Σε ειδικές περιπτώσεις, θα πρέπει να διακοπούν τα εισπνεόμενα φάρμακα εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του ασθενή. Γενικά, η εξέταση θεωρείται ασφαλής, χωρίς παρενέργειες. Τα πιο πάνω οφείλουν να τηρούνται για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα της εξέτασης.

Η μέτρηση του εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO) στην διάγνωση και αντιμετώπιση του Βρογχικού Άσθματος

Ο προσδιορισμός του εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου(eNO) αποτελεί μία μη επεμβατική μέθοδο για την εκτίμηση της φλεγμονής των αεροφόρων οδών στο βρογχικό άσθμα. Η θέση της στην διάγνωση και την παρακολούθηση του βρογχικού άσθματος εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζητήσης μεταξύ των ειδικών. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Nα υπενθυμίσουμε πως τον Σεπτέμβριο του 2011 δημοσιεύθηκε σχετική κατευθυντήρια οδηγία από την Αμερικάνικη Πνευμονολογική Εταιρεία (ATS) : Dweik RA, et al; American Thoracic Society Committee on Interpretation of Exhaled Nitric Oxide Levels (FENO) for Clinical Applications. An official ATS clinical practice guideline: interpretation of exhaled nitric oxide levels (FENO) for clinical applications. Am J RespirCrit Care Med. 2011 Sep 1;184(5):602-15. In the setting of chronic inflammatory airway disease including asthma, conventional tests such as FEV(1) reversibility or provocation tests are only indirectly associated with airway inflammation. Fe(NO) offers added advantages for patient care including, but not limited to (1) detecting of eosinophilic airway inflammation, (2) determining the likelihood of corticosteroid responsiveness, (3) monitoring of airway inflammation to determine the potential need for corticosteroid, and (4) unmasking of otherwise unsuspected nonadherence to corticosteroid therapy