ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Λέγοντας εισρόφηση ξένου σώματος εννοούμε, την είσοδο ενός μικρού αντικειμένου στην τραχεία ή στους βρόγχους. Ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου που εισροφάται μπορεί να προκληθεί σε περίπτωση εισρόφησης μεγάλου αντικειμένου, ασφυξία, ή και θάνατος λόγω της πλήρους απόφραξης της τραχείας ή να περάσει στους βρόγχους εάν είναι μικρό και να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Η εισρόφηση είναι πολύ συχνή σε παιδιά κυρίως ηλικίας 8 μηνών με 3 ετών αλλά και σε ενήλικες. Τα πιο συχνά αντικείμενα που εισροφούνται είναι μικρά πλαστικά μέρη των παιχνιδιών, νομίσματα, ξηροί καρποί αλλά και υγρά (γάλα, νερό). Σε ενηλίκους μπορεί λόγω απρόσεκτης ομιλίας κατά την διάρκεια του φαγητού να εισέλθουν στην τραχεία κόκαλα ή τροφές.

Με την είσοδο του ξένου σώματος στην τραχεία, προκαλείται βήχας σε μια προσπάθεια του οργανισμού να το αποβάλει. Αν δεν αποβληθεί τότε υπάρχουν οι εξής πιθανότητες: 

 

Αντιμετώπιση

Αν το άτομο αναπνέει μετά την εισρόφηση, αλλά δεν μπορεί να αποβάλει το ξένο σώμα, προτιμότερο είναι να απευθυνθείτε άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο ή ιατρό. Εκεί πιθανότατα μετά από τον ακτινολογικό έλεγχο και σε αδυναμία προσπέλασης του ξένου σώματος ο γιατρός με την βοήθεια του ειδικού εύκαμπτου βρογχοσκοπίου που εισάγεται από το στόμα, στο λάρυγγα στην τραχεία και στη συνέχεια στους βρόγχους θα αφαιρέσει το ξένο σώμα.

Αν όμως το άτομο δεν αναπνέει τότε πρέπει να ακολουθήσετε έναν από τους παρακάτω χειρισμούς για να βγει το ξένο σώμα και να σωθεί το άτομο που κινδυνεύει:

Για παιδιά <1 χρόνου:

Για παιδιά >1 χρόνου:

Σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες:

Ελάτε πίσω από τον ασθενή, κάμψτε τον κορμό του προς τα εμπρός, ώστε το κεφάλι να κρέμεται προς τα κάτω και χτυπήστε ισχυρά την ράχη του με την παλάμη σας μεταξύ των ωμοπλατών ώστε να προκληθεί βήχας, ο οποίος συνήθως θα εξωθήσει γρήγορα προς τα έξω το ενσφηνωμένο ξένο σώμα.

Χειρολαβή του Heimlich
Άλλη δυνατότητα για την αφαίρεση ξένου σώματος από τις αναπνευστικές οδούς είναι η λεγόμενη χειρολαβή του Heimlich. Στον όρθιο ή καθήμενο ασθενή, περάστε από πίσω τα χέρια σας γύρω από τη μέση του ασθενούς και επάνω στην κοιλιά, μεταξύ ομφαλού και πλευρών, το ένα χέρι σφίγγεται σε γροθιά. Με το άλλο χέρι πιάνει τη γροθιά και πιέζει σύντομα και δυνατά, αν χρειάζεται περισσότερες φορές, την κοιλιά με κατεύθυνση προς το διάφραγμα (προσοχή η βίαια εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει κακώσεις στα εσωτερικά όργανα.

Αν ο ασθενής είναι ξαπλωμένος, τοποθετούμαστε από πάνω του στο ύψος των ισχίων ιππαστί, βάζουμε τα χέρια με τις παλάμες τη μία πάνω στην άλλη από κάτω μεταξύ ομφαλού και θώρακα και πιέζουμε σύντομα και δυνατά με κατεύθυνση προς το διάφραγμα. Με την πίεση του κοιλιακού τοιχώματος ανεβαίνει η πίεση στην τραχεία και στις περισσότερες περιπτώσεις αποβάλλεται το ξένο σώμα.

Λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας, η εισρόφηση ξένου σώματος πρέπει να προλαμβάνετε ειδικά σε παιδιά μικρότερα των πέντε ετών. Γι αυτό: