ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εκπομπές

Σε Ποιούς Απευθύνεται;

Η σπιρομέτρηση απευθύνεται σε μια μεγάλη ομάδα πιθανών ασθενών οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζουν ποικίλα συμπτώματα όπως:

Playlist

3 Videos