ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ / ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ

ΒΙΟΨΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΚΕΦΑΛΗ ΚΥΡΤΟΥ ΗΧΟΒΟΛΕΑ

ΒΙΟΨΙΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΗΧΟΛΒΟΛΕΑ

ΒΙΟΨΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΗΧΟΒΟΛΕΑ

ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PIGTAIL ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΙΓΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΗΧΟΒΟΛΕΑ

ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΗΠΑΤΟΣ

ΒΙΟΨΙΑ ΑΠΟ ΟΣΤΙΚΗΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΙΓΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΕ TROCAR

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΛΗΣΙΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ ΣΕ 15 ΛΕΠΤΑ

ΒΙΟΨΙΑ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΗΧΟΒΟΛΕΑ - ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΡΥΟΒΙΟΨΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΕΒUS-TBNA KAI TOΠΟΘΕΤΗΣΗ STENTΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΩ-ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STENTΛΟΓΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΩΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STENT ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

TOΠΟΘΕΤΗΣΗ STENT ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΩ-ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΛΟΓΟ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ