ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗ ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΟΣ

Πρωτοπορία στην αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.) είναι μια σοβαρή νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προσβάλει τους καπνιστές. Το κυρίαρχο σύμπτωμα της νόσου είναι η δύσπνοια –αφόρητη στα τελικά στάδια – και οι διαθέσιμες θεραπείες είναι τα εισπνεόμενα φάρμακα, αντιβιοτικά και συστηματικά κορτικοειδή στις παροξύνσεις, και η οξυγονοθεραπεία.

Μια ενδοσκοπική θεραπεία δίνει ελπίδες για καλύτερη ζωή στους πάσχοντες. Η θεραπεία αυτή εφαρμόζεται στο Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο της Γενικής Κλινικής Euromedica από τον Ιατρό Πνευμονολόγο Παύλο Ζαρογουλίδη.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της Χ.Α.Π. είναι η απόφραξη των αεραγωγών. Ο αέρας εισέρχεται και εξέρχεται με δυσκολία από τον πνεύμονα των ασθενών. Δε συμμετέχουν όλες οι περιοχές στον ίδιο βαθμό, αλλά οι πιο κατεστραμμένες, ειδικά στον υπότυπο της Χ.Α.Π., που ονομάζεται πνευμονικό εμφύσημα. Αυτές τις περιοχές στοχεύουμε να αποκλείσουμε με την ενδοσκοπική θερμοκαυτηρίαση του εμφυσήματος.

Μέσω βρογχοσκοπίου “καιμε“ τον κατεστραμένο από το εμφύσημα πνεύμονα, ευνοώντας αφετέρου τις «ζωντανές» περιοχές. Η επέμβαση διεξάγεται υπό μέθη.

Η μέθοδος εφαρμόζεται στην Ευρώπη τα τελευταία δέκα χρόνια και στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια. Βρίσκεται εντός των διεθνών οδηγιών αντιμετώπισης του  σοβαρού εμφυσήματος.

Κάθε ασθενής με σοβαρό εμφύσημα θα πρέπει να εξετάζεται από τον Πνευμονολόγο του και προς αυτήν την κατεύθυνση. Η γνώμη του Επεμβατικού Πνευμονολόγου θα λάβει υπ’ όψιν τα συμπτώματα, τη σπιρομέτρηση, την αξονική τομογραφία θώρακος και τις συννοσηρότητες του πάσχοντος.

Επιπλοκές μπορεί να υπάρξουν και αποτελούν το λόγο για τον οποίο ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για 48-72 ώρες προς παρακολούθηση. Σημειωτεόν δε, πως η μέθοδος δεν είναι αναστρέψιμη.

Οι μαρτυρίες ανθρώπων που υπεβλήθηκαν σε επιτυχή τοποθέτηση βαλβίδων είναι εντυπωσιακές. Πολλοί από αυτούς εγκατέλειψαν το οξυγόνο και επανήλθαν σε μια γόνιμη ζωή.

Το κέντρο μας είναι το μοναδικό που κάνει αυτήν την μέθοδο στην Ελλάδα και είναι ένα από τα λίγα παγκοσμίος με μεγάλη κλινική εμπειρία και διεθενείς δημοσιεύσεις οι οποίες είναι παρακάτω:

Vapor for lung volume reduction; pros and cons.
Zarogoulidis P, Hohenforst-Schmidt W, Huang H, Sapalidis K, Kosmidis C, Tryfon S, Vagionas A, Tsakiridis K, Drevelegas K, Romanidis K, Freitag L.Expert Rev Respir Med. 2020 Dec;14(12):1189-1195. doi: 10.1080/17476348.2020.1816467. Epub 2020 Sep 24.PMID: 32870725