ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (RF ABLATION) ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ (MICROWAVE ABLATION)

Η διαδερμική, δηλαδή χωρίς «ανοιχτό» χειρουργείο, θερμοκαυτηρίαση (ablation) των όγκων του πνεύμονος, αποτελεί μια άκρως εξειδικευμένη μέθοδο θεραπείας.
Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητα (RF Ablation) ή με μικροκύματα (Microwave Ablation) διενεργείται υπό τον αξονικό τομογράφο.
Η θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες είναι μία διαδικασία που γίνεται υπό την κατεύθυνση του αξονικού τομογράφου στον οποίο βρίσκεται ξαπλωμένος ο ασθενής, προκειμένου να εντοπιστεί ο όγκος. Εισάγεται διαδερμικά μια βελόνη μέσω της οποίας εφαρμόζονται ραδιοσυχνότητες πάνω στον όγκο με συνέπεια, λόγω της ανάπτυξης υψηλής θερμοκρασίας, να επιτυγχάνεται ελεγχόμενη πηκτική νέκρωση του όγκου.
Κάθε θερμοκαυτηρίαση διαρκεί κατά μέσο όρο 12 λεπτά. Ο χρόνος που διαρκεί η κάθε συνεδρία κυμαίνεται από 45 λεπτά έως 1 ώρα και 30 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος, την εντόπιση και τον αριθμό των βλαβών που θα καυτηριαστούν.
Πρόκειται για μία τοπική, μη χειρουργική θεραπεία, που καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα με θερμότητα, ενώ διαφυλάσσει τους γειτονικούς υγιείς ιστούς. Επιπλέον, αυτός ο τρόπος θεραπείας είναι ευκολότερος για τον ασθενή, σε σχέση με την εφαρμογή συστηματικής θεραπείας, καθώς δεν επηρεάζει τη γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς, ο οποίος λίγες μέρες μετά, επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες.
Αυτή η θεραπεία είναι ελάχιστα επεμβατική και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο όπλο για τον έλεγχο τοπικών όγκων του πνεύμονα, με ελάχιστα ποσοστά θνησιμότητας, βραχεία νοσηλεία στο νοσοκομείο και σημαντική αντιμετώπιση του πόνου, διασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σε ποιους ασθενείς εφαρμόζεται:

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω των συνοδών ιατρικών προβλημάτων, οι ασθενείς είναι ουσιαστικά ανεγχείρητοι. Για τους ασθενείς αυτούς η διαδερμική αφαίρεση όγκου, είναι μοναδική θεραπεία εκλογής.
Εφαρμόζεται επίσης σε ασθενείς με πιο προχωρημένο καρκίνο που δεν απαντούν στη χημειοθεραπεία ή την ακτινοβολία.
Οι ασθενείς με περιορισμένη μεταστατική νόσο που επίσης για πολλούς λόγους δεν μπορούν να χειρουργηθούν, αποτελούν ένα συχνό ιατρικό πρόβλημα.
Όλες οι παραπάνω ομάδες ασθενών είναι υποψήφιες για διαδερμική θερμοκαυτηρίαση όγκου (ablation).