ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ

Με τη θωρακοσκόπηση / πλευροσκόπηση ο επεμβατικός πνευμονολόγος διερευνά υπό άμεση όραση, τη θωρακική κοιλότητα. Τα τελευταίας γενιάς βιντεοθωρακοσκόπια, μεταφέρουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας σε πραγματικό χρόνο και η εξέταση θεωρείται πλέον το gold standard για τη διευρεύνηση αδιάγνωστων με τις συνήθεις μεθόδους πλευρίτιδων, αλλά μπορεί κατά περίπτωση να προσφέρει και στη θεραπεία τους.

Η τεχνική μπορεί να αποβεί επίσης πολύτιμη στη θεραπεία του αυτόματου πνευμοθώρακα και σε ορισμένες περιπτώσεις, του θωρακικού εμπυήματος, που μέχρι τώρα απαιτούσαν γενική νάρκωση, θωρακοτομή, αποφλοίωση του πνεύμονα και πολυήμερη νοσηλεία.

Η θωρακοσκόπηση / πλευροσκόπηση(medical thoracoscopy), είναι μια εξαιρετικά ασφαλής ελάχιστα παρεμβατική τεχνική που πραγματοποιείται με μέθη ή διασωλήνωση όταν αυτό απαιτείται και  μπορεί να δώσει λύσεις για τη:

Η θωρακοσκόπηση (medical thoracoscopy) και η παρόμια τεχνική της μίνι-θωρακοσκόπησης (mini-thoracoscopy) που χρησιμοποιεί μικρότερα εργαλεία και έχει ορισμένους περιορισμούς, είναι ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές που πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο και έμπειρο στην εφαρμογή τους, επεμβατικό πνευμονολόγο, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Υπάρχει και τεχνική VATS (Video-Assisted Thoracic Surgery) που αποτελεί πολυπλοκότερη επέμβαση, έχει μεγαλύτερο εύρος  παρέμβασης (μπορεί να γίνει ακόμα και λοβεκτομή) και εφαρμόζεται αποκλειστικά από θωρακοχειρουργούς, ενώ απαιτεί διασωλήνωση και γενική νάρκωση.