ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ – ΟΜΙΛΙΕΣ

ΟΜΙΛΙΕΣ

Αναπαραγωγή Βίντεο

Hands on βιοκλινικη 2023, 1η μερα

Αναπαραγωγή Βίντεο

Hands on βιοκλινικη 2023, 2η μερα

Αναπαραγωγή Βίντεο

Hands on βιοκλινικη 2023, 3η μερα

Αναπαραγωγή Βίντεο

Hands on βιοκλινικη 2023, 4η μερα

Αναπαραγωγή Βίντεο

Βιοψία υπό την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου, Β. Περδικάκης

Αναπαραγωγή Βίντεο

Microwave ablation, Θ. Φιδάνης

Αναπαραγωγή Βίντεο

To PET-scan ως μέσο διάγνωσης και σταδιοποίησης, Δ. Δρούγκας

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ερωτήσεις Προεδρίου 1

Αναπαραγωγή Βίντεο

Βρογχοσκόπηση ως διαγνωστική εξέταση στον καρκίνο του πνεύμονα, Γ. Βουδρισλής

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ενδοβρογχικός υπέρηχος ως μέσο διάγνωσης και σταδιοποίησης, Π. Ζαρογουλίδης

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση, Π. Ζαρογουλίδης

Αναπαραγωγή Βίντεο

Η μεσοθωρακοσκόπηση στη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, Α Κλέωντας

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ερωτήσεις Προεδρίου 2

Αναπαραγωγή Βίντεο

Η ακτινοθεραπεία σαν πρώτη γραμμή θεραπείας στο μη-μικρικυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, Π. Αλεξιάδης

Αναπαραγωγή Βίντεο

Η ακτινοθεραπεία στο σύνδρομο ανω κοίλης φλέβας, Ι. Ανδρονικίδης

Αναπαραγωγή Βίντεο

Νεότερα μοριακά μονοπάτια στο μη-μικροκυτταρικο καρκίνο, Δ. Λαχανάς

Αναπαραγωγή Βίντεο

Μεσοθηλίωμα - Ο μεγάλος μίμος και οι διαγνωστικές προκλήσεις της ιατρικής ομάδας, Δ. Χατζημπούγιας

Αναπαραγωγή Βίντεο

Θεραπεία μεσοθηλιώματος, C. Manegold

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ερωτήσεις Προεδρίου 3

Αναπαραγωγή Βίντεο

Άνοσο PET, Α, Νοτόπουλος

Αναπαραγωγή Βίντεο

Το μοριακό μονοπάτι PDL1, Δ. Χατζημπούγιας

Αναπαραγωγή Βίντεο

Η ανοσοθεραπεία στο μη-μικρικυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, Σ. Μπάκα

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ερωτήσεις Προεδρίου 4

Αναπαραγωγή Βίντεο

Χειρουργίο μεσοθηλιώματος, Κ. Τσακιρίδης

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ερωτήσεις Προεδρίου 5

Αναπαραγωγή Βίντεο

Καθοδηγώντας τους ασθενείς σε ενα ταξίδι αβεβαιότητας, Ο. Κωφίδου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Νοσηλευτικές ανάγκες ασθενούς με καρκίνο πνεύμονα, που υποβαλλεται σε χειρουργική θεραπεία, Μ. Χώχου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Νοσηλευτικές ανάγκες ασθενούς με καρκίνο πνεύμονα, που υποβαλλεται σε συντηρητική θεραπεία, Σ. Μιχαλοπούλου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Υποστηρηκτική και ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, Α. Συμεωνίδου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Διεπιστημονική συνεργασία ως προυπόθεση για την ικανοποίηση αναγκών του αρρώστου και του περιβάλλοντός του, Α. Λάγιου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ερωτήσεις Προεδρίου 6

Αναπαραγωγή Βίντεο

Πλευρόδεση, Ε. Χαλβατζούδης

Αναπαραγωγή Βίντεο

Προεγχειριτικός έλεγχος, Α. Γωγάκος

Αναπαραγωγή Βίντεο

Στεντ τραχείας και παρηγορητική θεραπεία, Π Ζαρογουλίδης

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ερωτήσεις Προεδρίου 7

Αναπαραγωγή Βίντεο

Θεραπεία για τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμοπνα, Σ. Λαμπάκη

Αναπαραγωγή Βίντεο

Το Nab-Paclitaxel ως πρώτη γραμμή θεραπείας σε υπερήλικες ασθενείς με ΜΜΚΠ, Π. Ζαρογουλίδης

Αναπαραγωγή Βίντεο

Μοριακοί μικροδείκτες στον καρκίνο του πνεύμονα. Καθημερινή κλινική χρησιμότητα, Ε. Μαραγγούλη

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ερωτήσεις Προεδρίου 8

Αναπαραγωγή Βίντεο

Η γαστρονομία για τον ασθενή με καρκίονο πνεύμονα, Ν. Σαββάλα

Αναπαραγωγή Βίντεο

Τα αντιπηκτικά για τον ασθενή με καρκίονο πνεύμονα, Μ. Σιάρκος

Αναπαραγωγή Βίντεο

Το Pembrlizumap ως ανοσοθεραπεία στο ΜΚΚΠ (sponsored by MSD), Β. Παπαδόπουλος