ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ : ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Το πνευμονικό οίδημα είναι πάθηση των πνευμόνων που εκδηλώνεται όταν οι κυψελίδες γεμίσουν με περίσσευμα υγρού, το οποίο έχει διαρρεύσει από τα αιμοφόρα αγγεία.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανταλλαγή των αερίων, με αποτέλεσμα δυσκολία στην αναπνοή και κακή οξυγόνωση του αίματος.

Αίτια

Τα αίτια που προκαλούν το πνευμονικό οίδημα, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Σ’ αυτά που οφείλονται στην καρδιά (καρδιογενές πνευμονικό οίδημα) και σ’ αυτά που οφείλονται σε άλλα αίτια(μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα).

Καρδιογενή αίτια πνευμονικού οιδήματος

Η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω μειωμένης ικανότητας της καρδιάς να αντλεί κανονικά το αίμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλά αίτια, όπως είναι οι αρρυθμίες, διάφορες ασθένειες ή η εξασθένηση του μυοκαρδίου, προβλήματα στις καρδιακές βαλβίδες κ.λπ. Όλα αυτά τα αίτια, μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση ποσότητας αίματος, μεγαλύτερης από την συνήθη, με αποτέλεσμα την έξοδο υγρού στις κυψελίδες.

Μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα

Συμπτώματα

Το συχνότερο σύμπτωμα του πνευμονικού οιδήματος, είναι η δύσπνοια. Αυτή μπορεί να είναι απότομη ή βαθμιαία, ανάλογα με το πόσο γρήγορα εξελίσσεται το πνευμονικό οίδημα.
Άλλα συμπτώματα είναι:

Αντιμετώπιση

Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση αυτής της επείγουσας κατάστασης είναι η χορήγηση οξυγόνου στον ασθενή. Οι ασθενείς με καρδιογενές πνευμονικό οίδημα χρειάζονται θειϊκή μορφίνη, νιτρώδη και διουρητικά. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του πνευμονικού οιδήματος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.