ΠΝΕΥΜΟΝΟΘΩΡΑΚΑΣ

Τι είναι ο Πνευμοθώρακας;

Πνευμοθώρακας είναι η ανώμαλη συγκέντρωση αέρα στον πλευριτικό χώρο, μεταξύ πνεύμονος και θωρακικού τοιχώματος. Αναλόγως την περίπτωση, προκύπτει και η ένδειξη για θωρακοχειρουργική παρέμβαση.

Το πιο κοινό αίτιο πρόκλησής του είναι η τρώση του θωρακικού τοιχώματος, ή του πνεύμονος, λόγω τραύματος/ κάκωσης, ή εξαιτίας κάποιας ιατρικής πράξης. Ωστόσο, μπορεί να προκληθεί και από κάποια υποκείμενη νόσο του πνεύμονος (αυτόματος πνευμοθώρακας από ρήξη αερώδους κύστεως), συχνότερα σε νεαρούς άνδρες. Ο αυτόματος πνευμοθώρακας μπορεί να προκληθεί, χωρίς να είναι εμφανές το αίτιο.

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το μέγεθός του. Επίσης, και από το αν ο αέρας, που βρίσκεται στον υπεζωκότα, είναι υψηλής τάσεως. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δύσπνοια, ξαφνικό και οξύ θωρακικό πόνο, πτώση της αρτηριακής πίεσης και αδύναμο, αλλά ταχύ σφυγμό.

Πώς θεραπεύεται ο πνευμοθώρακας;

Ο μικρός πνευμοθώρακας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει περαιτέρω θεραπεία από αυτήν του κλινοστατισμού και της οξυγονοθεραπείας.

Ο μεγάλος, ειδικά αν συνοδεύεται από δύσπνοια, μπορεί να θεραπευθεί με αναρρόφηση του αέρα με βελόνα, τοποθέτηση σωλήνα στο θώρακα για παροχέτευση του αέρα, ή χειρουργικά (ειδικά όταν είναι απαραίτητο να προληφθεί η επαναδημιουργία του πνευμοθώρακα).

Η χειρουργική παρέμβαση γίνεται μετά από δεύτερο επεισόδιο πνευμοθώρακα. Περιλαμβάνει την αποφλοίωση της μεμβράνης, που περιβάλλει τον πνεύμονα και λέγεται τοιχωματικός υπεζωκότας, ή σε πρώτο επεισόδιο πνευμοθώρακα, όταν συνυπάρχουν αερώδεις κύστεις.

Διεθνείς δημοσιεύσεις από την ομάδα μας

Acute pneumothorax due to immunotherapy administration in non-small cell lung cancer.
Sardeli C, Zarogoulidis P, Romanidis K, Oikonomou P, Sapalidis K, Huang H, Bai C, Hohenforst-Schmidt W, Tsakiridis K, Zaric B, Perin B, Ioannidis A, Baka S, Drevelegas K, Kosmidou M, Kosmidis C.Respir Med Case Rep. 2020 Oct 25;31:101258. doi: 10.1016/j.rmcr.2020.101258. eCollection 2020.PMID: 33145157

Catamenial pneumothorax recurrence due to endometriosis.
Tsakiridis K, Triantafilopoulou K, Minadakis G, Zatagias A, Sapalidis K, Kosmidis C, Ioannidis A, Romanidis K, Oikonomou P, Sevva C, Michalopoulos N, Katsios IN, Goganau AM, Platanas M, Vagionas A, Zarogoulidis P.Respir Med Case Rep. 2020 Mar 5;30:101036. doi: 10.1016/j.rmcr.2020.101036. eCollection 2020.PMID: 32190546

Beware of hemopneumothorax following core needle breast biopsy.
Schizas N, Lazopoulos A, Krimiotis D, Rallis T, Paliouras D, Gogakos A, Chatzinikolaou F, Sarafis P, Domeyer P, Zarogoulidis P, Tsiouda T, Sardeli C, Laskou S, Koulouris C, Pavlidis E, Mantalobas S, Giannakidis D, Kesisoglou I, Sapalidis K, Barbetakis N.Respir Med Case Rep. 2018 Jun 19;25:49-51. doi: 10.1016/j.rmcr.2018.06.008. eCollection 2018.PMID: 30013911

Successful treatment of familial congenital chylothorax by ligation of the thoracic duct: A case report.
Dori L, Smaropoulos E, Tagarakis G, Foroulis CN, Zarogoulidis P, Huang H, Chong B, Hohenforst-Schmidt W, Tsikopoulos G.Respir Med Case Rep. 2017 Mar 29;21:66-68. doi: 10.1016/j.rmcr.2017.03.017. eCollection 2017.PMID: 28393010 

Erratum to “Dr. Paul Zarogoulidis: the exploration on pneumothorax and new use of EBUS”.
[No authors listed]J Thorac Dis. 2015 Apr;7(4):E106. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2015.04.38.PMID: 25973251

Heimlich valve and pneumothorax.
Gogakos A, Barbetakis N, Lazaridis G, Papaiwannou A, Karavergou A, Lampaki S, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Kioumis I, Pitsiou G, Katsikogiannis N, Tsakiridis K, Rapti A, Trakada G, Zissimopoulos A, Tsirgogianni K, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P.Ann Transl Med. 2015 Mar;3(4):54. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.03.25.PMID: 25861609

Pneumothorax: an up to date “introduction”.
Papagiannis A, Lazaridis G, Zarogoulidis K, Papaiwannou A, Karavergou A, Lampaki S, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Kioumis I, Pitsiou G, Katsikogiannis N, Tsakiridis K, Rapti A, Trakada G, Karapantzos I, Karapantzou C, Zissimopoulos A, Zarogoulidis P.Ann Transl Med. 2015 Mar;3(4):53. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.03.23.PMID: 25861608 

Chest drainage systems in use.
Zisis C, Tsirgogianni K, Lazaridis G, Lampaki S, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Kioumis I, Pitsiou G, Katsikogiannis N, Tsakiridis K, Rapti A, Trakada G, Karapantzos I, Karapantzou C, Zissimopoulos A, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P.Ann Transl Med. 2015 Mar;3(3):43. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.02.09.PMID: 25815304

Pneumothorax from diagnosis to treatment, hands on course: Part II.
Zarogoulidis K, Papaiwannou A, Lazaridis G, Karavergou A, Lampaki S, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Kioumis I, Pitsiou G, Katsikogiannis N, Tsakiridis K, Rapti A, Trakada G, Karapantzos I, Karapantzou C, Zissimopoulos A, Zarogoulidis P.Ann Transl Med. 2015 Mar;3(3):41. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.02.10.PMID: 25815302

Pneumothorax as a complication of central venous catheter insertion.
Tsotsolis N, Tsirgogianni K, Kioumis I, Pitsiou G, Baka S, Papaiwannou A, Karavergou A, Rapti A, Trakada G, Katsikogiannis N, Tsakiridis K, Karapantzos I, Karapantzou C, Barbetakis N, Zissimopoulos A, Kuhajda I, Andjelkovic D, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P.Ann Transl Med. 2015 Mar;3(3):40. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.02.11.PMID: 25815301 


Dr. Paul Zarogoulidis: the exploration on pneumothorax and new use of EBUS.

He MC.J Thorac Dis. 2015 Feb;7(Suppl 1):S73-4. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2015.01.44.PMID: 25774312


Video-assisted thoracic surgery and pneumothorax.

Paliouras D, Barbetakis N, Lazaridis G, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Kioumis I, Pitsiou G, Papaiwannou A, Karavergou A, Lampaki S, Katsikogiannis N, Mpakas A, Tsakiridis K, Korantzis I, Fassiadis N, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2015 Feb;7(Suppl 1):S56-61. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2015.01.35.PMID: 25774310

Open thoracotomy for pneumothorax.
Lazopoulos A, Barbetakis N, Lazaridis G, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Kioumis I, Pitsiou G, Papaiwannou A, Katsikogiannis N, Mpakas A, Tsakiridis K, Lampaki S, Karavergou A, Kipourou M, Lada M, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2015 Feb;7(Suppl 1):S50-5. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2015.01.52.PMID: 25774309

Pneumomediastinum.
Kouritas VK, Papagiannopoulos K, Lazaridis G, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Lampaki S, Kioumis I, Pitsiou G, Papaiwannou A, Karavergou A, Kipourou M, Lada M, Organtzis J, Katsikogiannis N, Tsakiridis K, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2015 Feb;7(Suppl 1):S44-9. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2015.01.11.PMID: 25774307

Barotrauma and pneumothorax.
Ioannidis G, Lazaridis G, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Lampaki S, Kioumis I, Pitsiou G, Papaiwannou A, Karavergou A, Katsikogiannis N, Sarika E, Tsakiridis K, Korantzis I, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2015 Feb;7(Suppl 1):S38-43. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2015.01.31.PMID: 25774306

Pleura space anatomy.

Charalampidis C, Youroukou A, Lazaridis G, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Kioumis I, Pitsiou G, Papaiwannou A, Karavergou A, Tsakiridis K, Katsikogiannis N, Sarika E, Kapanidis K, Sakkas L, Korantzis I, Lampaki S, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2015 Feb;7(Suppl 1):S27-32. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2015.01.48.PMID: 25774304

Thoracocentesis: from bench to bed.
Kalifatidis A, Lazaridis G, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Kioumis I, Pitsiou G, Papaiwannou A, Karavergou A, Tsakiridis K, Katsikogiannis N, Sarika E, Kapanidis K, Sakkas L, Korantzis I, Lampaki S, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2015 Feb;7(Suppl 1):S1-4. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.12.45.PMID: 25774301 

Spontaneous esophageal rupture as the underlying cause of pneumothorax: early recognition is crucial.
Garas G, Zarogoulidis P, Efthymiou A, Athanasiou T, Tsakiridis K, Mpaka S, Zacharakis E.J Thorac Dis. 2014 Dec;6(12):1655-8. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.12.04.PMID: 25589955

Pneumothorax in cystic fibrosis.
Kioumis IP, Zarogoulidis K, Huang H, Li Q, Dryllis G, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Papaiwannou A, Lampaki S, Porpodis K, Zaric B, Branislav P, Mpoukovinas I, Lazaridis G, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S480-7. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.09.27.PMID: 25337406

Tube thoracostomy; chest tube implantation and follow up.
Kuhajda I, Zarogoulidis K, Kougioumtzi I, Huang H, Li Q, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Papaiwannou A, Lampaki S, Papaiwannou A, Zaric B, Branislav P, Porpodis K, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S470-9. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.09.23.PMID: 25337405

Pneumothorax in sarcoidosis.
Manika K, Kioumis I, Zarogoulidis K, Kougioumtzi I, Dryllis G, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Lampaki S, Papaiwannou A, Zaric B, Branislav P, Huang H, Li Q, Steiropoulos P, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S466-9. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.09.11.PMID: 25337404

Penetrating trauma.
Kuhajda I, Zarogoulidis K, Kougioumtzi I, Huang H, Li Q, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Papaiwannou A, Lampaki S, Zaric B, Branislav P, Dervelegas K, Porpodis K, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S461-5. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.51.PMID: 25337403

Catamenial pneumothorax.
Visouli AN, Zarogoulidis K, Kougioumtzi I, Huang H, Li Q, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Papaiwannou A, Lampaki S, Zaric B, Branislav P, Porpodis K, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S448-60. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.49.PMID: 25337402

Transbronchial lung biopsy and pneumothorax.
Huang Y, Huang H, Li Q, Browning RF, Parrish S, Turner JF Jr, Zarogoulidis K, Kougioumtzi I, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Papaiwannou A, Lampaki S, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Madesis A, Karaiskos T, Li Z, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S443-7. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.48.PMID: 25337401

Acute respiratory distress syndrome and pneumothorax.
Terzi E, Zarogoulidis K, Kougioumtzi I, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Lampaki S, Papaiwannou A, Tsiouda T, Madesis A, Karaiskos T, Zaric B, Branislav P, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S435-42. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.34.PMID: 25337400 


Pneumothorax
 after transbronchial needle biopsy.

Boskovic T, Stojanovic M, Stanic J, Pena Karan S, Vujasinovic G, Dragisic D, Zarogoulidis K, Kougioumtzi I, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Papaiwannou A, Madesis A, Diplaris K, Karaiskos T, Zaric B, Branislav P, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S427-34. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.37.PMID: 25337399

Pneumothorax: observation.
Li Z, Huang H, Li Q, Zarogoulidis K, Kougioumtzi I, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Papaiwannou A, Madesis A, Diplaris K, Karaiskos T, Zaric B, Branislav P, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S421-6. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.32.PMID: 25337398

Approach of the treatment for pneumothorax.
Huang Y, Huang H, Li Q, Browning RF, Parrish S, Turner JF Jr, Zarogoulidis K, Kougioumtzi I, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Courcoutsakis N, Madesis A, Diplaris K, Karaiskos T, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S416-20. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.24.PMID: 25337397

Laparoscopy induced pneumothorax.
Machairiotis N, Kougioumtzi I, Dryllis G, Katsikogiannis N, Katsikogianni F, Courcoutsakis N, Kioumis I, Pitsiou G, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S404-6. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.15.PMID: 25337395

Unusual causes of pneumothorax.
Ouellette DR, Parrish S, Browning RF, Turner JF Jr, Zarogoulidis K, Kougioumtzi I, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Tsiouda T, Madesis A, Karaiskos T, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S392-403. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.07.PMID: 25337394 

The role for medical thoracoscopy in pneumothorax.
Parrish S, Browning RF, Turner JF Jr, Zarogoulidis K, Kougioumtzi I, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Tsiouda T, Madesis A, Karaiskos T, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S383-91. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.06.PMID: 25337393 

Human immunodeficiency virus infection and pneumothorax.
Terzi E, Zarogoulidis K, Kougioumtzi I, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Tsiouda T, Madesis A, Karaiskos T, Zarogoulidis P.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S377-82. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.03.PMID: 25337392

Pneumothorax: from definition to diagnosis and treatment.
Zarogoulidis P, Kioumis I, Pitsiou G, Porpodis K, Lampaki S, Papaiwannou A, Katsikogiannis N, Zaric B, Branislav P, Secen N, Dryllis G, Machairiotis N, Rapti A, Zarogoulidis K.J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S372-6. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.09.24.PMID: 25337391

Pneumothorax after transthoracic needle biopsy of lung lesions under CT guidance.
Boskovic T, Stanic J, Pena-Karan S, Zarogoulidis P, Drevelegas K, Katsikogiannis N, Machairiotis N, Mpakas A, Tsakiridis K, Kesisis G, Tsiouda T, Kougioumtzi I, Arikas S, Zarogoulidis K.J Thorac Dis. 2014 Mar;6 Suppl 1(Suppl 1):S99-S107. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.12.08.PMID: 24672704

Pneumothorax and asthma.
Porpodis K, Zarogoulidis P, Spyratos D, Domvri K, Kioumis I, Angelis N, Konoglou M, Kolettas A, Kessisis G, Beleveslis T, Tsakiridis K, Katsikogiannis N, Kougioumtzi I, Tsiouda T, Argyriou M, Kotsakou M, Zarogoulidis K.J Thorac Dis. 2014 Mar;6 Suppl 1(Suppl 1):S152-61. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.03.05.PMID: 24672689

Lung ossification: an orphan disease.
Konoglou M, Zarogoulidis P, Baliaka A, Boutsikou E, Dramba V, Tsakiridis K, Karapantzos I, Katsikogiannis N, Kougioumtzi I, Courcoutsakis N, Zarogoulidis K, Sakkas L.J Thorac Dis. 2013 Feb;5(1):101-4. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.01.09.PMID: 23372958


Catamenial pneumothorax: a rare entity? Report of 5 cases and review of the literature.

Visouli AN, Darwiche K, Mpakas A, Zarogoulidis P, Papagiannis A, Tsakiridis K, Machairiotis N, Stylianaki A, Katsikogiannis N, Courcoutsakis N, Zarogoulidis K.J Thorac Dis. 2012 Nov;4 Suppl 1(Suppl 1):17-31. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2012.s006.PMID: 2330443