ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

Η διακοπή της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου που διαρκεί πάνω από 10 δευτερόλεπτα, χαρακτηρίζεται ως αποφρακτική άπνοια ύπνου και θεωρείται παθολογική υπνική άπνοια.

Πού οφείλεται η νόσος – Αίτια - Παράγοντες που την πυροδοτούν

Η αποφρακτική άπνοια διακρίνεται σε:

Αίτια

Επιδημιολογικά στοιχεία

Το 2% – 4% του πληθυσμού πάσχει από αποφρακτική άπνοια.

Πως εκδηλώνεται η νόσος - Συμπτώματα

Διάγνωση της νόσου – Εξετάσεις

Ειδική μελέτη ύπνου (πολυυπνογράφημα).

Ποιες είναι οι επιπλοκές

Θεραπεία – Μέθοδοι αντιμετώπισης

Η θεραπεία είναι συντηρητική, ή χειρουργική

Η συντηρητική θεραπεία συνίσταται:

Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει την αφαίρεση τμήματος των αμυγδαλών –της μαλακής υπερώας και της σταφυλής (σταφυλο-υπερωιο-φαρυγγοπλαστική) με αποτέλεσμα την διεύρυνση του αεραγωγού.

Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει την αφαίρεση τμήματος των αμυγδαλών, της μαλακής υπερώας και της σταφυλής (σταφυλο-υπερωιο-φαρυγγοπλαστική) με αποτέλεσμα την διεύρυνση του αεραγωγού.