ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ

Αιμόπτυση είναι η αποβολή αίματος με τον βήχα, που έχει προέλευση την αναπνευστική οδό, κάτω από το λάρυγγα. Υπάρχουν περισσότερες από 300 διαφορετικές ασθένειες οι οποίες ταξινομούνται ως διάμεσες πνευμονοπάθειες. Οι περισσότερες είναι πολύ σπάνιες, ωστόσο οι συνηθέστερες διάμεσες πνευμονοπάθειες περιλαμβάνουν: ΣαρκοείδωσηΙδιοπαθής πνευμονική ίνωσηΕξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα (επίσης γνωστή ως πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας)Διάμεση πνευμονοπάθεια σχετιζόμενη με […]

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΙΓΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Η ηλεκτρομαγνητική καθοδίγηση είναι μια μοντέρνα μέθοδος όπου γίνεται καθοδίγηση του ενδοσκόπου στο σημείο της βλάβης με ένα σύστημα που προσομιάζει αυτό του GPSμε αποτέλεσμα να έχουμε 100% επιτυχία στη βιοψία όζων του πνεύμονα από 0.5cmκαι άνω με μηδαμινή πιθανότητα της επιπλοκής του πνευμοθώρακα όπως υπάρχει στη περίπτωση της βιοψίας υπό αξονικό τομογράφο. Υπάρουν αρκετά […]

Αναπνευστικές Εξετάσεις

Σπιρομέτσηση: Ο Σύμμαχος των Πνευμόνων μας Η σπιρομέτρηση είναι αναμφίβολα η απλούστερη αλλά και πιο συνήθης ιατρική εξέταση που γίνεται από τους πνευμονολόγους και η οποία δίνει σημαντικές πληροφορίες για τους πνεύμονες αλλά και για την αναπνευστική λειτουργία γενικότερα. Κατά την εξέταση αυτή, μπορεί να αξιολογηθεί εργαστηριακά η ροή του αέρα που υπάρχει στους πνεύμονες […]

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ

Τι προκαλεί σύνδρομο άνω φλέβα; Το 78-97% των ενήλικων κρουσμάτων SVRV προκαλούνται από ογκολογικές παθήσεις. Ωστόσο, περίπου το ήμισυ των ασθενών με SVPV πάσχουν από καρκίνο του πνεύμονα, και έως 20% – λεμφώματα μη Hodgkin. Κάπως λιγότερο ανώτερη σύνδρομο κοίλης φλέβας εμφανίζεται σε μεταστατικό καρκίνο του μαστού, ακόμα πιο σπάνια σε άλλες κακοήθειες που επηρεάζουν […]

HANDS ON

Hands On 2021 Πρόσκληση Η Ομάδα Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου του Πνεύμονα σας προσκαλεί στο εκπαιδευτικό μάθημα “Handson“ με τις δύο θεματικές ενότητες της τοποθέτησης στεντ αεραγωγών και medicalthoracoscopy. Θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτές LutzFreitagγια τα στεντ αεραγωγών και Κοσμάς Τσακιρίδης για την medicalthoracoscopy. Οι συμμετέχοντες θα είναι μέχρι τρεις σε κάθε θεματική ενότητα και […]

Συνέδρια

ΟΜΙΛΙΕΣ Playlist 4 Videos ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 0:16 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΝΣΗ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ 0:16 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ CONVEXΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 0:16 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ […]

ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (RF ABLATION) ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ (MICROWAVE ABLATION)

Η διαδερμική, δηλαδή χωρίς «ανοιχτό» χειρουργείο, θερμοκαυτηρίαση (ablation) των όγκων του πνεύμονος, αποτελεί μια άκρως εξειδικευμένη μέθοδο θεραπείας.Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητα (RF Ablation) ή με μικροκύματα (Microwave Ablation) διενεργείται υπό τον αξονικό τομογράφο.Η θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες είναι μία διαδικασία που γίνεται υπό την κατεύθυνση του αξονικού τομογράφου στον οποίο βρίσκεται ξαπλωμένος ο ασθενής, προκειμένου να […]

ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ

Αιμόπτυση είναι η αποβολή αίματος με τον βήχα, που έχει προέλευση την αναπνευστική οδό, κάτω από το λάρυγγα. Σε αυτή την περίπτωση το αίμα προέρχεται από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα και κυρίως από τους βρόγχους ή τις κυψελίδες. Είναι σημαντικό να διαγνωσθεί αν το αίμα προέρχεται από τη στοματική κοιλότητα, τον ρινοφάρυγγα ή το πεπτικό […]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εκπομπές Σε Ποιούς Απευθύνεται; Η σπιρομέτρηση απευθύνεται σε μια μεγάλη ομάδα πιθανών ασθενών οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζουν ποικίλα συμπτώματα όπως: Playlist 3 Videos Sample Video 0:16 Sample Video 0:16 Sample Video 0:16

ΔΕΡΜΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΝΥΓΜΟΥ

Αλλεργικά Τεστ Οι δερμοαντιδρασεις δια νυγμού (γνωστά σαν δερματικά tests) είναι το κύριο διαγνωστικό εργαλείο των αλλεργικών παθήσεων. Είναι απόλυτα ασφαλής και ανώδυνη μέθοδος ενώ η διαγνωστική ευαισθησία ξεπερνά το 90%. Στο αντιβράχιο του ασθενούς τοποθετούνται ειδικά επεξεργασμένα εκχυλίσματα των αλλεργιογόνων και εν συνεχεία εκτελείται νυγμός διαμέσου αυτών εντελώς επιδερμικά. Το αποτέλεσμα διαβάζεται σε είκοσι […]