ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ – ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥ ΒΗΧΑ

Ως χρόνιο αναφέρουμε το βήχα που διαρκεί περισσότερο από 8 συνεχείς εβδομάδες. Αποτελεί έναν από τους συχνότερους λόγους επίσκεψης στον πνευμονολόγο, για τον οποίο πολλές φορές η εξακρίβωση της αιτίας του χρόνιου βήχα μπορεί να αποτελέσει πραγματική πρόκληση. Ο βήχας αποτελεί προστατευτικό αντανακλαστικό του οργανισμού μας το οποίο βοηθά στην αποβολή μικροσωματιδίων, μικροοργανισμών και εκκρίσεων […]

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σπιρομέτσηση: Ο Σύμμαχος των Πνευμόνων μας Η σπιρομέτρηση είναι αναμφίβολα η απλούστερη αλλά και πιο συνήθης ιατρική εξέταση που γίνεται από τους πνευμονολόγους και η οποία δίνει σημαντικές πληροφορίες για τους πνεύμονες αλλά και για την αναπνευστική λειτουργία γενικότερα. Κατά την εξέταση αυτή, μπορεί να αξιολογηθεί εργαστηριακά η ροή του αέρα που υπάρχει στους πνεύμονες […]